Kullanıcı
Şifre
bireysel üyeyim
 
OKULARA.COM    
KURUMLAR
Okul Öncesi Okulları
Özel İlköğretim Okulları
Özel Ortaöğretim Okulları
Deshaneler
Sürücü Kursları
Devlet Okulları
Üniversiteler
Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Firmaları
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Müdürlükleri
Eğitim Öğretim Takvimi
E-Kayıt
MEB Sınav Takvimi
Ehliyet Sınavları
SİTE İÇERİĞİ
okularımız
Haberler
Röportaj
Belirli Gün ve Haftalar
Eğitime Destek
T.C. Kimlik No
İNSAN KAYNAKLARI
İş Arayanlar
Elelaman ArayanlarOKS kalkyyor, Seviye Belirleme Synavy geliyor

OKS kalkyyor, Seviye Belirleme Synavy geliyor

OKS 2009'dan itibaren yapylmayacak, yerine her yyl yapylan Seviye Belirleme Synavy (SBS) geliyor. 2007 OKS'ye ba?vurular 26 Mart – 13 Nisan 2007 tarihleri arasynda, synav 10 Haziran 2007'de gerçekle?tirilecek, synav sonuçlary ise 15 Temmuz 2007'de ilan edilecektir.

ORTAÖ?RETYME GEÇY? MODELY UYGULAMA PLANI

Ortaö?retime Geçi? Modelinin tam olarak uygulanmasy 2008-2009 Ö?retim Yylynda gerçekle?ecektir. Bu yyldan itibaren tam olarak uygulamaya geçilecek yyla kadarki geçi? süreci a?a?ydaki ?ekilde gerçekle?ecektir.

1. 2006-2007 Ö?retim Yyly Sonunda OKS uygulanacaktyr. OKS puanlaryna Ylkö?retim Diploma notu ortalama % 7 dolayynda etki edecektir. Bu yyl (2006-2007) 6. synyflar için Seviye Belirleme Synavy uygulanmayacaktyr. Bu ö?rencilerin ortaö?retime geçi?lerinde 7. ve 8. synyf seviye tespit synav puanlary dikkate alynacaktyr.

2. 2007-2008 Ö?retim Yyly sonunda OKS uygulanacaktyr. OKS puanlaryna Ylkö?retim Diploma Notu (Puanynyn) bir önceki uygulama do?rultusunda (% 7) dolayynda etki etmesi sa?lanacaktyr. 2007-2008 Ö?retim Yylynyn sonunda ayryca 6. ve 7. Synyflar yeni modelde öngörülen Seviye Belirleme Synavyna tabi tutulacaktyr.

3. 2008-2009 Ö?retim Yylynda 6, 7 ve 8. synyflaryn sonunda Seviye Belirleme Synavlary uygulanacaktyr. Bu ?ekilde ö?rencilerin ortaö?retim kurumlaryna yerle?tirilmeleri tamamen yeni model çerçevesinde gerçekle?tirilecektir.


UYGULAMA YLKELERY

Ylkö?retimden ortaö?retime geçi?te uygulanacak puan (OYP / Ortaö?retime Yerle?tirme Puany) a?a?ydaki esaslara göre belirlenecektir:

1. 6, 7 ve 8. synyflaryn sonunda Seviye Belirleme Synavlary/Seviye Geli?im Synavlary SBS yapylacak. merkezî sistemle yapylacak olan bu synavlardaki soru içeri?inin müfredat odakly olmasy, okulda sunulan e?itim ve ö?retime dayaly olarak hazyrlanmasy esas alynacaktyr.

2. 6, 7 ve 8. synyflaryn sonunda ö?rencilerin derslerde gösterdikleri ba?ary puanlaryna göre Yyl Sonu Ba?ary Puanlary (YBP) hesaplanacak. YBP belirlenirken, Türkçe ve Yabancy Dil derslerinin a?yrlykly katsayy de?erlerinin daha fazla olmasy sa?lanacaktyr.

3. Yöneltme ve Davrany? Puany (YDP), 6, 7 ve 8. synyflarda ö?rencinin sergiledi?i davrany?lar ile yöneltme yönergesinin verileri dikkate alynarak yapylan de?erlendirmelere göre belirlenecektir.

4. 6, 7 ve 8. synyflarda her bir ö?rencinin SBS, YBP ve YDP sonuçlarynyn, yukaryda belirlenen oranlardaki etkisine dayaly olarak, her bir synyf için OYP hesaplanacaktyr. Her bir synyf için elde edilen OYP'lerin bile?kesi alynarak ilkö?retim sonunda elde edilecek olan ve ortaö?retim kurumlaryna yerle?tirmede esas alynacak G-OYP belirlenecektir.

YERLE?TYRME

Ylkö?retim sonunda elde edilen (G-OYP) Genel - Ortaö?retime Yerle?tirme Puany'na dayaly olarak yerle?tirme süreci a?a?ydaki a?amalara göre gerçekle?tirilecektir:

1. Her e?itim ve ö?retim yylynyn sonunda her bir synyf için elde edilen OYP'lerin toplanmasyyla bulunan G-OYP ilan edildikten sonra ö?renciler, okullaryn kontenjanlaryna göre tercihlerini yapacaklar.

2. Millî E?itim Bakanly?ynca her yyl okullaryn kontenjanlary tespit edilerek açyklanacaktyr.

3. Bütün ortaö?retim kurumlaryna, G-OYP sonuçlaryna göre yerle?tirme yapylacaktyr. Ancak Fen, Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler ve Ö?retmen Liseleri; ö?rencilerin Seviye Belirleme Synavy (SBS) ve Yyl Sonu Ba?ary Puany (YBP) toplamynyn, genel ve özel alan ba?lamynda Bakanlykça belirlenen baraj düzeyini geçmi? olmalary ?artyyla tercih edilebilecektir.

4. Ö?renciler, almy? olduklary Genel - Ortaö?retime Yerle?tirme Puanlaryna (G-OYP) ve yapmy? olduklary tercihlere göre Millî E?itim Bakanly?y tarafyndan merkezi sistemle yerle?tirilecektir.

5. Özel yetenek gerektiren liselere ( Spor ve Güzel Sanatlar Liseleri) ö?renci alymy mevcut sistemdeki ?ekliyle devam edecektir.

6. Yeni sistemde yöneltme puany kullanylmaktadyr, özellikle mesleki teknik e?itime ö?renci yerle?tirmede yöneltme puany mesleki yöneltme puany olarak, genel liselere yerle?tirmede genel yöneltme puany kullanylacaktyr.

2007 OKS Uygulamasy

1. Ba?vurular 26 Mart – 13 Nisan 2007 tarihleri arasynda, synav 10 Haziran 2007'de gerçekle?tirilecek, synav sonuçlary ise 15 Temmuz 2007'de ilan edilecektir.

2. 4. - 8. synyflaryn ders notlaryndan olu?an ilkö?retim diploma notu, ilkö?retim ba?ary puanyna dönü?türülerek elde edilen de?er, OKS' de alynan puana etki ettirilerek yerle?tirme puany hesaplanacaktyr. Bu etki ortalama % 7 seviyesinde olacaktyr. Hesaplama yöntemi, 12.03.2007 tarihinde yayynlanacak OKS kylavuzunda yer alacaktyr.

3. OKS yerle?tirme i?leminde 20 tercih bir defada yapylacaktyr. Tek form üzerinde yapylacak tercihler, 2. yerle?tirmede de aynen kullanylacaktyr. Böylelikle ö?rencilere birinci tercihlerden sonra tekrar tercih yapma külfeti kaldyrylarak tercih karga?asyna son verilecektir.

Milli E?itim Bakanly?y; 09.03.2007


Diğer Başlıklar
2007 MEB Ö?retmen Seçimi Synavy
2007 OKS Ba?vurulary
2007 OKS Sınav Sonuçları
2007 ÖSS Ba?vurulary
2007/2 Motorlu Ta?ytlar Sürücü Adaylary Synavy
Dershaneler Okullara Rakip Değil
Düz liseli olmak da zorla?acak
Copyright © okulara.com site içeriği kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
mx61.net
grandbetting hepsibahis mariobet giris.betboo.biz giris.1xbetuyelik.com giris.bahisarena.net giris.baymavi.live giris.betboo.biz giris.betsat.co giris.dafabet.ooo giris1.xn--bahisirketleri- zzc.live giris.wonodds.pro giris.supertoto-bet.com sky-vegas-casino.com inegöl mobilya grosbet
canli mac izle canli mac izle hacklinkvip.wordpress.com