Kullanıcı
Şifre
bireysel üyeyim
 
OKULARA.COM    
KURUMLAR
Okul Öncesi Okulları
Özel İlköğretim Okulları
Özel Ortaöğretim Okulları
Deshaneler
Sürücü Kursları
Devlet Okulları
Üniversiteler
Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Firmaları
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Müdürlükleri
Eğitim Öğretim Takvimi
E-Kayıt
MEB Sınav Takvimi
Ehliyet Sınavları
SİTE İÇERİĞİ
okularımız
Haberler
Röportaj
Belirli Gün ve Haftalar
Eğitime Destek
T.C. Kimlik No
İNSAN KAYNAKLARI
İş Arayanlar
Elelaman ArayanlarEğitime Destek

Okulara Eğitime Destek olmaya çağırıyor...

Türkiye'nin Geleceğini Destekleyin!

Okulara, Türkiye'nin çağdaş yarınlarının teminatı olarak gördüğü eğitimli gençlerin yetişmesinde büyük katkıları bulunan sivil toplum kuruluşlarımızın ve eğitim kampanyalarının herkes tarafından desteklenmesi için çağrıda bulunuyor.

Daha iyi bir eğitim ve gelecek için milyonlarca çocuk desteğinizi bekliyor...
www.okulara.com

TEGV Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
 Her çocuk geleceğe umutla baksın!

Eğitim Gönüllüleri bugün eğitim alanında Türkiye´nin en yaygın ve en büyük sivil toplum kuruluşu...

Türkiye´nin yarınlarında aydınlık yüzler görmenin ön koşulu, bugün çocuklarımızı en iyi şekilde eğitebilmektir. Siz de katkıda bulunabilirsiniz...
www.tegv.org

Milli Eğitim Bakanlığı "Eğitime %100 Destek" Kampanyası
 Projenin amacı; Türkiye’nin artık eğitimde niceliksel sorunlarının çözümünün sağlanmasıdır. Bu amaçla çıkan kanunla hayırseverlerin eğitime yaptıkları harcamaların %100 gider gösterebilmeleri sağlanmıştır.

"Eğitime %100 Destek" sloganının çift anlamı var; birisi hepimizin eğitime canı gönülden %100 destek olması, bir diğeri de vergi indiriminin %5’ den %100’e çıkışını vurguluyor.
egitimedestek.meb.gov.tr

Bilgisayarlı Eğitime Destek Kampanyası
 Nüfusumuzun yarıdan fazlası 25 yaşın altında, ilköğretim ve lise seviyesinde 14 milyondan fazla öğrenci var. Ülkemizde 71 öğrenciden sadece 1´i okulda bilgisayarla tanışma fırsatı buluyor. "Bilgisayarlı Eğitime Destek Kampanyası"nın amacı, Türk eğitim sisteminde yeni bir teknoloji hamlesi daha yaparak ülkemizin dünya bilişim standartlarını yakalamasını sağlamaktır.
www.bilgisayarliegitimedestek.org

Haydi Kızlar Okula
 Kampanya; Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF işbirliğinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin katılım ve katkısı ile ilköğrenim çağında olan (6-14 yaş) kız çocuklarından eğitim sistemi dışında kalan, okulu terk eden yada devamsızlık yapan öğrencilerin %100 okullulaşmalarının ve eğitimde cinsiyetler arası eşitliğin sağlanmasıdır.
www.haydikizlarokula.org

Baba beni okula gönder
 Bu görev hepimizin!

Türkiye´de 640 bin olan okula gidemeyen kız sayısı, "Haydi Kızlar Okula Kampanyası" ile 570 bine indi. Ama iş bununla bitmiyor, hepimize daha büyük görevler düşüyor.
www.bababeniokulagonder.org

Velim Olur Musun?
 Velim Olur Musun? Sokakta Çalışan Çocukların Rehabilitasyon Projesi, çalışan çocukların eğitim ihtiyaçlarının sağlanması sonucunda, kurulacak olan güven ilişkisi sayesinde, bir yandan çocuğun okula daha istekli yönlenmesine, öteki yandan yerelde hizmet veren çalışan çocuklara yönelik merkezlere gelen çocuk sayısının artmasına destek olacaktır. Çalışan çocuklara yönelik hizmet veren merkezlere gelen artan sayıdaki çocukların eğitime yönelik faaliyetlerden (resim, spor, müzik, sanat atölyeleri) yararlandırılmalarını sağlayacaktır.
www.velimolurmusun.org

TEV Türkiye Eğitim Vakfı
 TEV'in amacı, yetenekli fakat maddi olanaklardan yoksun çocukların ve gençlerin eğitim ve öğrenimlerini sağlamak için yardım etmek, ülkemize ve insanlığa katkılar yapacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini desteklemektir. TEV'in EĞİTİM ANLAYIŞI, insanlarımızın çağdaş Türkiye idealine ve insanlığın gelişmesine katkı amacıyla olanaklarını ve ihtiyaçlarını kendilerinin belirleyip gidermelerine yardımcı olacak ortamların hazırlanmasıdır.
www.tev.org.tr

ÇYDD Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
 Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ülkenin "çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması" ülküsü için bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle, gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütüdür.
www.cydd.org.tr

ÇEV Çağdaş Eğitim Vakfı
 Çağdaş Eğitim Vakfı, 1994’den beri, ülkemizin laik,bilimsel, akılcı, özgür ve demokratik nitelik kazanmasını sağlamak, akılcı, çağdaş, bağımsız düşünen, araştırmacı, yeniliklere açık bireyler yetişmesine destek olmak, eğitim sistemine katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar, incelemeler yapmak, bilim ve tekniğin çağdaş olanaklarını sürekli izleyerek bunları eğitim alanında hizmette sunmak, eğitimin her düzeyinde, öğretim kurumları, yurtlar, eğitim evleri, aile okulları kurmak ve kurulmuş olanlara destek vermek üzere kamu yararı için çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.
www.cev.org.tr

ZİÇEV Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı
 Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’nın temel hedefi, Türkiye’de zihinsel yetersiz çocukların yeterli eğitim, rehabilitasyon ve bakım şartlarına kavuşabilmeleri için gerekli olanak ve ortamları yaratmak, meslek kazanmalarına yardımcı olmak, uzun vadede bu şartların kalıcılığını güvence altına almak ve kimsesiz zihinsel yetersizlere yaşamları boyu sahip çıkmaktır.
www.zicev.org.tr

AÇEV Anne Çocuk Eğitim Vakfı
 AÇEV'in misyonu, gelişen bir toplum için eğitimin şart olduğu bilinciyle, uzmanlık alanları olan erken çocukluk ve yetişkin eğitimine, programları ve uygulamaları ile katkı sağlamak ve bu konuda ülke genelinde yaygın bir hizmet ağı oluşturmaktır.
www.acev.org

Milli Eğitim Vakfı
 Millî Eğitim Vakfı, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı her kademe ve türdeki eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretimin; toplum ve kişilerin ekonomik,sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve niceliğe ulaşması için, maddî ve manevî katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamak üzere kurulmuştur.
www.mev.org.tr

Darüşşafaka Eğitim Kurumları
 Yaşları 10-18 arasında , babası ölmüş, ailesinin maddi durumu öğrenimini sürdürmesine yeterli olmayan öğrencilere, ilköğretim 4. sınıftan Lise son sınıfa kadar ücretsiz yatılı öğrenim sağlayan, ilköğretimden sonra yabancı dille eğitim veren "Anadolu Lisesi "statüsünde bir okuldur.
www.darussafaka.k12.tr

TED Türk Eğitim Derneği
 Türk Eğitim Derneği’nin amacı, Ulu Önder Atatürk´ten emanet aldığı meşale ile daha çok çocuğun geleceğini aydınlatmaktır.
www.ted.org.tr

Geleceğimizin Çocukları Vakfı
 Tüm çocuklarımızın Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş, kendine güvenen, haklarının bilincine varmış, paylaşmasını bilen yüreği sevgiyle dolu ve kolaylıkla "seni seviyorum" diyebilen bireyler olarak yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz.
www.gcv.org.tr


Copyright © okulara.com site içeriği kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
mx61.net
marka tescil fethiye apart bahis siteleri replika saat tipobet grosbet
canli mac izle canli mac izle hacklinkvip.wordpress.com